T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
MUŞ SULTAN ALPARSLAN HAVALİMANI

​​​​​​

Muş Karbonsuz Havalimanı Projesi

DHMİ GENEL MÜDÜRÜ SAYIN HÜSEYİN KESKİN: “ÇEVRE DOSTU ÇALIŞMALARIMIZA EK OLARAK KARBONSUZ HAVALİMANI PROJESİ BAŞLADI.”

 

  Havalimanımızda Karbonsuz Havalimanı Projesi 01.01.2020 tarihinde başlamıştır.Proje uluslararası kimlik kazandırılması adına Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek diğer havalimanları ile Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından yürütülen Airpot Carbon Accreditation(Havalimanı Karbon Akreditasyonu)Programına başvuru yapılarak söz konusu hesaplama,doğrulama ve azaltım faaliyetlerine ek olarak piyasada yenilenebilir ek enerji kaynaklarının sahip olduğu sertifikaların alınması vasıtası ile karbon emisyonları 'ofsetlenerek' karbonsuz havalimanı işletmeciliği sağlanacaktır.

 Küresel ısınmaya sebep olan havalimanı kaynaklı karbon salımlarının uluslararası standartlara uygun şekilde hesaplanarak doğrulamalara işlemleri yapılmaktadır.

 Atık oluşumunu önleyecek tedbirler planmıştır.

 Havalimanlarında sıfır atık prensibi doğrultusunda öncelikle atık oluşumunu önleyecek tedbirler alınmıştır.Oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanması ve mümkün olabildiğince yüksek oranda geri dönüşüme gönderilebilmesini,geri kalanların uygun şartlarda bertaraf edilmesinin sağlanmaktadır.

 Atık sularında çevre mevzuatı kapsamında havalimanımız atık su arıtma tesisinde arıtılarak alıcı ortama verilmektedir.Havalimanımızda kurulu atık su arıtma tesisinin de çevre izin ve lisansı kapsamında çıkış suyu analizleri periyodik olarak yapılmaktadır.havalimanımız gürültü haritalarının güncelliği takip edilmektedir.Havalimanımız gürültü komitesince gürültü azaltılmaya yönelik önlemler alınacaktır.

 Kış aylarında buzlanmayı önleyici/giderici faaliyetlerle ortaya çıkan kimyasallar toprağa karışmadan, kurulu altyapı ile acil topraklanarak bertaraf için gönderilecektir.

 Tüm bu işlemler gerçekleştirilirken Çevre Yönetim Sistemi kapsamında dökümante edilmiş ,belirlenen periyotlarla yetkin personelce takip ve denetim yapılarak sürekliliği sağlanmaktadır.Söz konusu çalışmalarla DHMİ Genel Müdürlüğü misyon ve vizyonu doğrultusunda,bir yandan havalimanı işletmeciliği alanında dünyanın öncü kuruluşlardan biri olmak,diğer yandan da gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak  ve sürdürülebilir  havalimanı işletmeciliğini sağlamak adına çevreye ve insana duyarlı faaliyetler hedeflenmektedir.    

 

ljgjut.jpg 

 Muş Sultan Alparslan Havalimanı Lakşam Gürültü haritası - Kopya.pdf

Muş Sultan Alparslan Havalimanı L gündüz Gürültü Haritası - Kopya.pdf

Muş Sultan Alparslan Havalimanı L gag Gürültü Haritası.pdf

Muş Sultan Alparslan Havalimanı L gece Gürültü Haritası - Kopya.pdf

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü